DZIAŁKA INWESTYCYJNA O POWIERZCHNI 18.577 m2 W CENTRUM GDYNI

Działka znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z głównych ciągów komunikacyjnych Gdyni przy Drodze Gdyńskiej łączącej się z ul. Śląską. Położona jest u zbiegu Drogi Gdyńskiej i ul. Kieleckiej. Dojazd na przedmiotowy teren odbywać się będzie od ul. Kieleckiej, przez przebudowane skrzyżowanie ul. Kieleckiej z ul. Bydgoską. Powierzchnia około 12.000 m2 jest całkowicie płaska, pozostałe ok. 6.500 m2 na wzniesieniu. Wszystkie media znajdują się w przyległej do działki ulicy. W najbliższym otoczeniu działki znajduje się największa trójmiejska galeria handlowa "Riviera", siedziba Banku Nordea oraz wybudowany w 2014 r. nowoczesny 7 kondygnacyjny biurowiec butikowy klasy A "Kielecka 5".

Plan miejscowy umożliwia dość intensywną zabudowę działki - określoną poniższymi wskaźnikami:

  • intensywność zabudowy - min. 0,5 - 9 288,5 m2
  • wysokość zabudowy - do 24 m - z możliwością podwyższenia wysokości fragmentów zabudowy o łącznej powierzchni rzutu do 30% całej powierzchni zabudowy terenu, pod warunkiem, że uściślenie formy zabudowy i zagospodarowania terenu nastąpi w drodze konkursu architektoniczno - urbanistycznego
  • powierzchnia zabudowy do 0,6 powierzchni działki budowlanej - maks. 11 146,2 m2
  • powierzchnia biologicznie czynna - min. 10% -1 857,7m2

Tak więc czynnikami ograniczającymi wielkość zabudowy jest maksymalna dopuszczalna powierzchnia zabudowy oraz wysokość budynku , którą jednakże można zwiększyć, pod warunkiem wymienionym wyżej.

Obowiązuje architektura o wysokich walorach estetycznych i wysokim standardzie wykończenia, ponadto należy stosować materiały gwarantujące wysoką jakość i trwałość elewacji.

Wymagana ilość miejsc postojowych dla nowo projektowanej zabudowy wynosi 3 - 3,5 miejsc na 100 m2 powierzchni użytkowej usług, 2-3 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni użytkowej biur oraz min. 1,5 miejsca postojowego na mieszkanie.

Teren działki nie znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej.

KONTAKT: SZYMON GÓRSKI TEL. 503-736-820

imag0442 imag0444 imag0447

imag0450 imag0454 imag0472

autokomis_t__o1 autokomis_t__o2 autokomis6

kielecka


DZIAŁKA O POWIERZCHNI 1.971 m2 - PRZY UL. WŁADYSŁAWA IV W CENTRUM GDYNI

Działka usługowa w centrum Gdyni, w prestiżowej lokalizacji o ogromnym natężeniu ruchu zarówno pieszym, jak i kołowym, świetnie widoczna z głównych szlaków komunikacyjnych. Nieruchomość o powierzchni całkowitej 1.971 m2, z możliwością użytkowania 1.219 m2, położona przy głównej trasie łączącej Gdynię z Sopotem i Gdańskiem, w centrum miasta, przy stacji kolejki SKM, praktycznie na krzyżówce dwóch głównych ulic Gdyni. Działka usługowa z dopuszczalną zabudową obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży pow. 2.000 m2 lub mogąca stanowić tereny komunikacji urządzeń samochodowych, takich jak parking wielopoziomowy z usługami, obiekty i urządzenia węzła transportu publicznego. Dopuszczalna wysokość budynków od 12,0 m do 21,0 m z możliwością podwyższenia do 24 m po spełnieniu szczegółowych warunków. Intensywność zabudowy 2,0, powierzchnia zabudowy w obrębie nieprzekraczalnych linii zabudowy (z różnego rodzaju odstępstwami dopuszczającymi przekroczenie linii zabudowy, po spełnieniu szczegółowych warunków). Nie ustalono powierzchni biologicznie czynnej. Wszelkiego rodzaju media na działce, prócz gazu, który znajduje się na działce sąsiedniej. Grunt niezabudowany, płaski. Istnieje możliwość wynajmu (bądź nabycia!!!) terenu o łącznej powierzchni około 3.500 m2.

KONTAKT: SZYMON GÓRSKI TEL. 503-736-820

imag0428 imag0431

wadka


DZIAŁKA O POWIERZCHNI 1.258 m- PRZY UL. LEGIONÓW W CENTRUM GDYNI

Pięknie położona, płaska działka w kształcie prostokąta, praktycznie w samym centrum Gdyni, idealna pod lokalizację obiektów rekreacyjnych. Nieruchomość zlokalizowana przy jednej z głównych ulic miasta, z dużym natężeniem ruchu kołowego, w otoczeniu skweru spacerowego Sue Ryder. W odległości ok 100 m znajduje się nowo wybudowany Skatepark. Działka w planie zagospodarowania przestrzennego przewidziana pod zagospodarowanie rekreacyjne - obiekty małej architektury, place zabaw oraz urządzenia terenowe do obsługi rekreacji. Idealne miejsce na uzupełnienie oferty Skateparku np. hala tenisowa, squash, ścianka wspinaczkowej itp. Wszelkiego rodzaju media znajdują się na działce. Nieruchomość jest niezabudowana.

KONTAKT: SZYMON GÓRSKI TEL. 503-736-820

legionw1

legionw_1

 
wykonanie: PRODO tworzenie stron